SākumsJaunumi

Olainē izsludināts pirmais iepirkums par būvnieku dzīvojamās mājas renovācijai

15.03.2017.  

AS “Olaines ūdens un siltums” ir izsludinājusi pirmo iepirkumu par būvnieku daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšanas programmā Olainē. Šādu nozīmīgu soli varēja spert, jo iepriekš attīstības finanšu institūcija “Altum” apstiprināja projektu valsts atbalsta saņemšanai piecstāvu mājai Kūdras ielā 3.

Altum” marta sākumā apstiprinājusi arī otro projektu valsts atbalsta saņemšanai daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā Olaines novada Stūnīšos, mājai Gaismas ielā 3, kas nozīmē, ka arī par šīs mājas renovācijas īstenotāju tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums.

AS “Olaines ūdens un siltums” pārstāve Ineta Valdmane informēja, ka līdz martam jau ir apzinātas 36 Olaines daudzdzīvokļu mājas, kuru iedzīvotāji izteikuši savu viedokli un vēlmes par siltāku un ekonomiskāku mājokli. Savukārt 28 namu iedzīvotāji izteikuši pozitīvu viedokli par mājas apsekošanu un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu. Šobrīd 13 mājās tehniskās dokumentācijas sagatavošana noslēgusies un jau notiek nākamais etaps – balsojums par pilnvarojumu, lai dokumentāciju varētu iesniegt Attīstības finanšu institūcijai “Altum“.

Balsojumi liecina, ka iedzīvotāji arvien vairāk izprot un apzinās māju renovācijas nepieciešamību un ieguvumus pēc projektu pabeigšanas, jo pozitīvie lēmumi un projektu tālāka virzīšana notiek tikai tajās mājās, kur 2/3 dzīvokļu īpašnieku ir balsojuši “par”, norādīja I. Valdmane.

Šobrīd “Altum” iesniegti jau pieci projekti Olaines māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai, un divi no tiem jau saņēmuši pozitīvu atzinumu. Savukārt divu māju projekti šobrīd no “Altum” saņēmuši priekšatzinumus, kas nozīmē, ka projekti tiek papildināti ar nepieciešamo informāciju.

Lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli un arī informētu viņus par energoefektivitātes projektu būtību un procesu, gandrīz visās 36 mājās ir rīkotas iedzīvotāju sapulces, vairākās mājās – pat divas. Astoņas mājas nobalsojušas pret renovācijas projekta sākšanu, taču tas neliedz iedzīvotājiem balsot atkārtoti. Pēc energoaudita datu apkopojumiem divas mājas atzītas par finanšu institūcijas “Altum” prasībām neatbilstošām, taču tas vēl nenozīmē, ka renovācija nav iespējama. Ja iedzīvotāji izrādītu iniciatīvu, tad vismaz varētu tikt izskatīta iespēja par daļēju nama renovāciju.

Olaines novada dzīvojamo māju fondu veido 149 daudzdzīvokļu nami. Mājas, kas būvētas pagājušā gadsimta vidū, šobrīd ir fiziski un vizuāli novecojušas, kā arī tām ir zema siltumnoturība, tāpēc A/S “Olaines ūdens un siltums” un SIA “Zeiferti” aicina iedzīvotājus arvien aktīvāk iesaistīties daudzdzīvokļu māju renovācijā.

Avots: aprinkis.lv