SākumsPakalpojumiBlowerDoor mērījumi

BlowerDoor mērījumi

Izmantojot Blower door, Jūs varat precīzi noteikt mājas siltuma noturību, atklāt gaisa noplūdes vietas, kas savādāk nav nosakāmas. To veicot, var ne tikai atklāt problemātiskas un bojātas vietas, bet arī noskaidrot, vai ēka atbilst būvniecības normatīviem gaisa caurlaidības ziņā. Šī pārbaude ir daudz darbietilpīgāka un ilgāka salīdzinājumā ar termogrāfiju un prasa speciālu sagatavotību, iekārtas un operatora kvalifikāciju.

Lai veiktu ēkas hermētiskuma pārbaudi, nepieciešama speciāla iekārta: „Blower door”, ar kuru palīdzību telpās tiek radīts pazemināts un paaugstināts gaisa spiediens, tādējādi imitējot vēja iedarbību vienlaikus uz visām ēkas pusēm un radot iekštelpu spiediena atšķirību no ārējā spiediena. Veidojot mākslīgi spiediena kritumu telpās mēs izraisām arī gaisa plūsmu caur defektīvām vietām, tāda veidā rodas iespēja pamanīt tos ar termokameras palīdzību vai ar citiem instrumentiem.

Defektu vietas atklāšanai bez termokameras tiek izmantots arī dūmu ģenerators, kas ļauj konstatēt sarežģītas gaisa plūsmas trajektorijas un noplūdes/ieplūdes vietas. Blower door neapšaubāma priekšrocība ir arī iespēja meklēt defektus siltā laikā, negaidot sala iestāšanos, un pagūt laicīgi veikt remontdarbus.