SākumsPakalpojumiTermogrāfija

Termogrāfija

Siltumnoplūdes apskate ar infrasarkano staru kameras (termokameras) palīdzību dod iespēju laikus konstatēt: nekvalitatīvi veiktus būvniecības vai remonta darbus; avārijas vietas, kuras radušās dzīvojamo un ražošanas ēku ekspluatācijas gaitā; bojājumus siltuma un elektroinstalācijas tīklos; ārsienu uzstādīšanas defektus; paviršu siltumizolācijas instalāciju ēku sienām un jumtiem; kondensēšanās vietas; elektrisko tīklu defektus; bojātas izolatoru savienojuma vietas; elektrisko un siltumtehnisko ierīču ( transformatoru, elektroģenerātoru, katlu agregātu u.c.) bojājumus; oderējuma un siltumizolācijas defektus; saldējamo iekārtu, ražošanas līniju, noliktavu darba analīzi.