SākumsSiltumizolācijaMinerālvatePaveiktie darbi

Jaunatnes iniciatīvu centra ēkas renovācijas darbi Balvu novadā

Objekts:

Brīvības iela 48, Balvi

Pasūtītājs:

PS „RRCI”

Materiāls:

Isover KV041

Apjoms:

200m3

Informācija par objektu:

Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros tika realizēts Balvu novada pašvaldības projekts „Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Balvu novadā”.

Realizētā projekta ietvaros ir veikta Balvu Bērnu un jauniešu centra (BBJC) ēkas rekonstrukcija (jumta seguma demontāža un nomaiņa, ārējo durvju un ēkas piebūves logu nomaiņa, cokola siltināšana, teritorijas labiekārtošana, bēniņu siltināšana, iekšējo elektroinstalāciju rekonstrukcija), renovētas iniciatīvu centram paredzētās iekštelpas, ir izveidota tehniskās jaunrades laboratorija, iegādājoties robotikas un elektronikas piederumus, izveidota skaņas un gaismas laboratorija, iegādājoties mūzikas instrumentus, audio tehniku un portatīvo datoru, iegādāts brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas inventārs (galda spēles, vingrošanas paklāji utt.) un inventārs nakšņošanas telpas aprīkošanai (matrači, segas, spilveni).

Visu aktivitāšu veikšanai pieejamais publiskais finansējums ir EUR 102670,16. Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums projektā sastāda EUR 5403,69. Kopā projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 108073,85. Lai ēku varētu nosiltināt pilnībā, projektā paredzēto finanšu līdzekļi nebija pietiekoši, tāpēc pašvaldība rekonstrukcijas darbiem piešķīra papildus finansējumu EUR 39555,19 apmērā.

Šī gada 14.oktobrī izveidotais Jaunatnes iniciatīvu centrs „Dinamīts” tika svinīgi atklāts. Pasākumā piedalījās Balvu novada pašvaldības pārstāvji, Šveices vēstnieks Latvijā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvji, būvnieki un jaunieši no Balviem, Viļakas un Alūksnes.

Tā kā projekts tika realizēts ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu, tad centra atklāšanā piedalījās arī Šveices vēstnieks Latvijā Markuss Niklauss Pauls Dutlijs. Vēstnieks atklāja, ka ar šīs programmas finansējumu, kur Latvija saņēma 60 miljonus Šveices franku, ir atbalstīti 26 jauniešu centri Latvijā. „Katru reizi, kad apmeklēju, kādu jauniešu centru, es saņemu tādu kā enerģijas, dinamīta devu. Jums ir ne tikai enerģisks priekšsēdētājs, bet arī Jaunatnes centra vadītāja, un arī daudz jaunu talantu,” teica Šveices vēstnieks, novēlēdams jauniešiem izbaudīt savu jaunību un darīt visu, kas tiek piedāvāts, bet neaizmirst arī to, ka tas uzliek sava veida atbildību, jo jaunieši ir šīs valsts nākotne.

Savukārt Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis bija gandarīts, ka centra atklāšana iesākās ar jauniešu priekšnesumiem, kas pierāda to, ka katram ir kāds talants, tikai ir jāmāk to atrast un attīstīt. Un jauniešu centrs ir tā vieta, kur to darīt, sevi parādīt un pierādīt. „Jauniešu centra ēka bija viena no necilākajām ēkām Balvos, bet tagad šeit ir silti, skaisti un omulīgi. Paldies visiem, kuri piedalījās centra sakārtošanā,” teica A. Kazinovskis.

Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt neformālās izglītības iespēju attīstību un darbu ar jaunatni Balvu novadā, veicinot jauniešu aktīvu līdzdalību sava brīvā laika organizēšanā, pašiniciatīvas attīstīšanā un īstenošanā.

Avots: www.balvi.lv