SākumsSiltumizolācijaMinerālvatePaveiktie darbi

Bēniņu siltinašana ar beramo minerālvati Salātu ielā 20, Bauska

Objekts:

Salātu iela 20, Bauska

Pasūtītājs:

Benson Industry SIA

Materiāls:

ISOVER KV041

Apjoms:

100 m3

Informācija par objektu:

SIA JUMP šajā projektā veica sekojošus darbus:

 • Pārseguma tīrīšana un labošana;
 • Tvaika izolācijas izveidošana (plēves ieklāšana zem vates);
 • Staigājamo laipu izbūve;
 • Pārseguma siltināšana ar beramo minerālvati Isover KV041

Mājas renovācijas projekts “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salātu iela 20, Bauskā, vienkāršotā fasādes atjaunošana” tika īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

Noslēgtais līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) paredz, ka ap 30% no izmaksām līdzfinansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Renovācijas darbus veica vietējais būvniecības uzņēmums SIA “Benson Industry”, kam jau ir pieredze renovācijas projektu īstenošanā.

Mājai Salātu ielā 20 tika veikta pilnā renovācija, kas ietver arī mājas apkures sistēmas rekonstrukciju – jauna siltummezgla izbūvi un apkures cauruļvadu nomaiņu. Renovācijas ietvaros tika veikti šādi darbi:

 • Sienu un cokola siltināšana
 • Augšējā stāva pārseguma siltināšana
 • Jumta renovācija, tajā skaitā virs kāpnēm un izvirzītiem dzīvokļiem
 • Pagraba pārseguma siltināšana
 • Koplietošanas telpu logu atjaunošana vai nomaiņa
 • Koplietošanas telpu durvju atjaunošana vai nomaiņa
 • Dzīvokļu logu atjaunošana vai nomaiņa
 • Siltumapgādes sadales sistēmas renovācija
 • Karstā ūdens sadales sistēmas renovācija
 • Ventilācijas sistēmas šahtu kanālu tīrīšana
 • Koplietošanas telpu remonts.

Renovācijas izdevumu segšanai ir noslēgts kreditēšanas līgums ar AS “Swedbank” par aizdevuma saņemšanu uz 10 gadiem. Renovācijas izdevumu segšanai mājas iedzīvotāji veic maksājumu uz atsevišķu kontu, tādējādi apsaimniekošanas maksa paliek nemainīga 0,50 EUR/m2. Papildu par renovāciju iedzīvotāji pirmajā gadā katru mēnesi maksās 0,50 EUR/m2. Savukārt no 2016. gada 1. maija līdz 2025. gada 30. aprīlim papildu par renovācijas izdevumiem iedzīvotājiem būs jāmaksā 1,05 EUR/m2 mēnesī saistībā ar aizdevuma un procentu maksājumiem bankai.