SākumsSiltumizolācijaEkovatePaveiktie darbi

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Nākotnes iela 3A un 3B Saldus

Objekts:

Nākotnes iela 3A un 3B, Saldus

Pasūtītājs:

ProDev SIA

Materiāls:

Ekovate

Apjoms:

230 m3

Informācija par objektu:

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Nākotnes ielā 3 b, Saldū ir piecstāvu ēka. Kopumā ēkā ir 45 dzīvokļi trijās sekcijās, ēkas kopējā aprēķina platība – 2428,2 m2. Ēkas ekspluatācijā nodošanas gads ir 1989. Projekta mērķis ir veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes ielā 3 b, Saldū energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību, pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā un nodrošinot ēkas ekspluatācijas termiņa pagarināšanu. Saskaņā ar ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, ēka sasniegusi tās ekspluatācijas pakāpi, kalpošanas ilgums jau ir 23 gadi un nepieciešams izlemt par mērķtiecīgiem ieguldījumiem ēkas ekspluatācijas ilguma pagarināšanā. Ņemot vērā energoaudita un būves tehniskās apsekošanas ietvaros konstatētas problēmas un ieteikumus, tika noteikti šādi pasākumi, kurus plānots īstenot projekta ietvaros:

1. Visu ārsienu (tai skaitā pagraba un bēniņu), izbīdījumu, ailu siltināšana, apmales sakārtošana;

2. Jumta renovācija, lūku uzstādīšana, lietus ūdens noteksistēmas atjaunošana;

3. Bēniņu grīdas siltināšana;

4. Pagraba griestu siltināšana;

5. Veco logu (tai skaitā lodžiju durvju) nomaiņa dzīvokļos;

6. Logu nomaiņa kāpņu telpās, pagrabā, restu uzstādīšana pagrabā;

7. Koplietošanas telpu durvju nomaiņa;

8. Apkures sistēmas renovācija un modernizācija: guļvadu nomaiņa un siltumizolācija, radiatoru nomaiņa, termoregulatoru un alokatoru uzstādīšana;

9. Karstā ūdens sistēmas guļvadu nomaiņa un izolācija;

10. Ventilācijas sistēmas sakārtošana.

Projekta kopējais finansējums, EUR 306`827.92

Eiropas Savienības fonda finansējuma apmērs, EUR 105`120.00

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Nākotnes ielā 3 a, Saldū ir piecstāvu ēka. Kopumā ēkā ir 42 dzīvokļi trijās sekcijās, ēkas kopējā aprēķina platība – 2426,6 m2. Ēkas ekspluatācijā nodošanas gads ir 1984. Projekta mērķis ir veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes ielā 3 a, Saldū energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību, pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā un nodrošinot ēkas ekspluatācijas termiņa pagarināšanu. Saskaņā ar ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, ēka sasniegusi tās ekspluatācijas pakāpi, kalpošanas ilgums jau ir 28 gadi un nepieciešams izlemt par mērķtiecīgiem ieguldījumiem ēkas ekspluatācijas ilguma pagarināšanā. Ņemot vērā energoaudita un būves tehniskās apsekošanas ietvaros konstatētas problēmas un ieteikumus, tika noteikti šādi pasākumi, kurus plānots īstenot projekta ietvaros:

1. Visu ārsienu (tai skaitā pagraba , bēniņu, ieejas mezglu griestu), izbīdījumu, ailu siltināšana;

2. Jumta renovācija, lūku nomaiņa, lietus ūdens noteksistēmas atjaunošana;

3. Bēniņu grīdas siltināšana;

4. Pagraba griestu siltināšana;

5. Logu un lodžiju durvju nomaiņa dzīvokļos;

6. Logu nomaiņa kāpņu telpās;

7. Koplietošanas telpu durvju nomaiņa;

8. Apkures sistēmas renovācija un modernizācija: guļvadu nomaiņa un siltumizolācija, radiatoru nomaiņa, termoregulatoru un alokatoru uzstādīšana;

9. Karstā ūdens sistēmas guļvadu nomaiņa un izolācija;

10. Ventilācijas sistēmas sakārtošana.

Projekta kopējais finansējums, EUR 320`927.48

Eiropas Savienības fonda finansējuma apmērs, EUR 123`448.35