SākumsPutustiklsPutustikla granulasPaveiktie darbi

Putustikla granulas zema energopatēriņa sporta hallei Nīcā

Objekts:

Skolas iela 14, Nīca

Pasūtītājs:

Monum SIA

Materiāls:

Putustikla granulas

Informācija par objektu:

Atbilstoši globālajai un labākajai būvniecības politikai pasaulē Nīcas pašvaldība uzņēmusies uzbūvēt zema enerģijas patēriņa sporta halli, kas būs labas prakses piemērs citām pašvaldībām. Atbilstoši uzstādījumam halles būvniecībai izvēlēti materiāli, kas spēs nodrošināt samazinātas ēkas ekspluatācijas izmaksas un atmaksāsies pārskatāmā laika posmā. Izmantotās būvniecības tehnoloģijas nav inovatīvas pēc savas būtības, bet tiek rūpīgi ievēroti materiālu iebūves nosacījumi, lai konstruktīvajos risinājumos sasniegtu projektā norādītos rādījumus. Sienas ir biezākas, nekā ierasts ikdienišķos risinājumos, paredzēts iebūvēt efektīvu ventilācijas sistēmu, augsta siltumnoturība ir logu paketēm un ieejas durvīm. Zāles apjoms paredzēts bezlogiem, kas papildus ekonomē siltumu, turklāt sportistiem netraucē mainīgā dienasgaisma. Vienīgais dienasgaismas avots ir četras dūmu lūkas. Izvēlēta energoefektīva mākslīgā apgaismojuma sistēma. Ēkas apjoma lielāko daļu veido sporta halle ar aptuveno augstumu 9  m, palīgtelpu bloks, kur telpas izvietotas divos stāvos, un ieejas mezgls. Jaunā sporta halle bloķējas ar esošo skolas ēku, lai skolēni uz sporta nodarbībām varētu nokļūt, nepametot telpas. Šādu specifisku objektu tapšanā nepieciešama laba sadarbība starp būvnieku un pasūtītāju, lai patiešām iecerēto realizētu augstā līmenī. Jāatzīmē, ka projektā iesaistītās puses ir ieinteresētas labā rezultātā, lēmumi tiek pieņemti diskusiju ceļā un savstarpējai komunikācijai raksturīga cieņ pilna attieksme.

Kaspars Strēlis, «MONUM» projektu vadītājs:

«Konstruktīvais sporta zāles risinājums šāda tipa būvēm ir Latvijai tardicionāls – metāla rāmju konstrukcija ar sendviču paneļu sienām, siltināta jumta konstrukcija ar PVC iesegumu, kas piemērots neliela slīpuma jumtiem un šī reģiona vēja slodzēm, kas ir lielākas nekā daudzviet citur Latvijā. Sienas palīgtelpu zonās un mezgli izbūvēti no vieglbetona keramzīta blokiem. Ēku balsta stabveida metāla un dzelzsbeton pamati 3,7  metru dziļumā, augstuma atzīme – 4,400 ar problemātisku iebūvi vietā, kurai raksturīgs augsts gruntsūdens līmenis, kas prasīja izpēti pirms darbu sākšanas, gan ūdens atsūknēšanu, gan grunts nomaiņu. Līdzekļu ekonomijas nolūkos maināmais grunts apjoms tika šķirots izmantošanai derīgajā un nederīgajā gruntī. Grīdas pīrāgs tika veidots ar paaugstinātu siltumnoturību, sākot ar 40 cm biezu jauna grunts slāņa ieklāšanu, pēc tam vairākās kārtās klājot siltumizolācijas slāņus – ekstrudēto putupolistirolu STYROFOAM 250 A-N un putustikla granulas vidēji 450  mm biezumā, betona plāksni 30  cm biezumā, veidojot iespaidīgu grīdas pīrāgu atbilstoši zema energopatēriņa ēkas projekta prasībām. Ar putustikla granulām veidoti grīdas pīrāgu siltumizolācijas slāņi nav ikdienas prakse būvniecībā  ‒ šajā gadījumā galvenajam būvuzņēmējam tā bija jau otrā pieredze (pirmo reizi iegūta Jelgavas novada Valgundes sporta halles tapšanas laikā). Būvniecības procesa laikā būtiski ievērot, lai putustikla granulu slānī neiekļūtu betona piens, un viena no metodēm, lai no tā izvairītos, ir putustikla granulu slāņa iebūve ģeotekstilā. Jumta daļā siltumizolācijas slānis tiek veidots 360 mm biezumā no poliuretāna materiāla, kura siltumnoturības koeficients ir ļoti augsts. Ieejas mezgla stiklotajā apjomā izmantotas stikla paketes ar kriptona gāzi, kas arī ir nozīmīgs elements zema energopatēriņa nodrošināšanā. Problēmas šādās ēkās sagādā balansa rašana starp energopatēriņa rādītājiem, arhitektūras risinājumiem un ugunsdrošības prasībām. Ēkas būvniecībai finansējumu piešķīra pašvaldība, ES struktūrfondi un Norvēģijas finanšu instruments (Nīcas novada domei izdevās nozīmīgas konkurences apstākļos iegūt finansējumu), kas paredzēja noteiktu prasību ievērošanu. Viena no tām  – alternatīvo enerģijas avotu izmantojums. Tāpēc fasādes izgaismošanai nepieciešamās enerģijas ražošanai tiek uzstādīts neliels vēja ģenerators, kas saražos daļu elektroenerģijas. Lielās un mazās sporta zāles aprīkojums un apdare tiek izbūvēti atbilstoši standartiem un projektam, piemērojot arī akustisko komfortu nodrošinošos elementus. Tiek plānots, ka zāli noslogos arī sportotgribētāji no Liepājas un ēka pēc satura un jēgas būs rentabla. Vizuāli ēka ir pievilcīga un veiksmīgi harmonē ar apkārtējo vidi, fasādes dekoratīvajam risinājumam izmantoti stilzēti sportistu silueti uz nerūsējošā tērauda paneļiem. Ēkas būvniecības komplekss iekļauj arī labiekārtojuma risinājumu, tiek iekārtotas auto stāvvietas, izvietoti soliņi un citi labiekārtojuma elementi.»

Raksta autore Agrita Lūse žurnāls „Latvijas Būvniecība” 2015. gada novembra/decembra izdevums #6