SākumsSiltumizolācijaMinerālvatePaveiktie darbi

Risinājumu komplekss bēniņu renovācijai Nākotnes 14, Ķekava

Objekts:

Nākotnes iela 14, Ķekava

Pasūtītājs:

TG Construction SIA

Materiāls:

ISOVER KV041

Apjoms:

200 m3

Informācija par objektu:

SIA JUMP šajā projektā veica sekojošus darbus:

 • Tvaika izolācijas izveidošana (plēves ieklāšana zem vates);
 • Staigājamo laipu izbūve;
 • Pārseguma siltināšana ar beramo minerālvati Isover KV041;
 • Pretvēja izolācijas ierīkošana virs minerālvates;
 • Ugunsdrošo durvju EI30 piegāde un montāža;
 • Jumta skārda lūku piegāde un uzstādīšan.

Renovācijas darbus veica SIA „TG Construction”, būvdarbus uzraudzīja SIA „AER Celtniecības serviss”. Renovācijas būvdarbu summa kopā ar PVN sastādīja – 349 806,92 eiro. Paredzamais Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 119 023 eiro.

Renovācijas projekta ietvaros veikta:

 • fasāžu siltināšana;
 • gala sienu siltināšana;
 • cokola siltināšana;
 • pagraba griestu siltināšana;
 • bēniņu siltināšana;
 • jumta seguma hidroizolācijas ieklāšana;
 • logu un durvju nomaiņa kāpņu telpās;
 • daļēja logu nomaiņa dzīvokļos;
 • apkures sistēmas pārbūve ar sildķermeņu pieslēgumu pārbūvi un daļēju sildķermeņu nomaiņu dzīvokļos un stāvvadu automātiskas regulēšanas sistēmas ierīkošanu.

Šobrīd ārpus ES projekta ietvariem mājā notiek mājas apkārtnes labiekārtošana un kāpņu telpu kosmētiskais remonts. Jau iepriekš ir nomainīti ūdensvada un kanalizācijas horizontālie cauruļvadi mājas pagrabā, nostiprinātas atsevišķas mājas nesošās konstrukcijas, daļēji nomainīti apgaismes ķermeņi koplietošanas telpās un lietus kanalizācijas cauruļvadi, pārbūvēts siltuma sadales mezgls un gāzes pievadi mājai. Kopējās būvdarbu un pakalpojumu izmaksas mājai kopā ar pievienotās vērtības nodokli sastāda aptuveni 370 tūkstošus eiro.

Faktisko siltumenerģijas ietaupījumu, kas saskaņā ar mājas energoauditu paredzēts aptuveni 40%, redzēsim pēc pirmās apkures sezonas. Tomēr jau šobrīd varam teikt, ka māja kļuvusi vizuāli pievilcīga, sakopta un patīkama iedzīvotājiem, daudz vieglāk uzturama tā būs apsaimniekotājam. Sākot no oktobra mēneša, 15 gadu laikā būs jāatmaksā renovācijas darbiem ņemtais bankas kredīts, kas dzīvokļu īpašniekiem pie komunālo pakalpojumu rēķiniem mājā vidēji sastādīs 0,64 eiro/ m2. Apsaimniekošanas maksa „Tērcēm” tiks samazināta no 0,50 eiro/ m2 uz 0,32 eiro/ m2.