SākumsSiltumizolācijaTermovate

Termovate

TERMOVATE ir inovatīvs siltuma un skaņas izolācijas materiāls, kas tiek ražots plātņu un termovates veidā. Testi uzrādījuši, ka TERMOVATES siltumvadītspējas koeficients ir par 15% labāks salīdzinot ar citiem siltumizolācijas materiāliem. Termovates siltumizolācijas īpašības pirmkārt nosaka tā ļoti mazais blīvums, respektīvi – lielais gaisa daudzums materiālā.  Atvērto poru struktūra, polimēra pamata hidrofobās īpašības un citi faktori sekmē ātru mitruma izdalīšanos no šī materiāla. Vissvarīgākā TERMOVATES īpašība – augsta tvaiku caurlaidība. Bet, ņemot vērā materiāla mazo blīvumu, mitruma daudzums materiāla tilpumā ir neievērojams un maz ietekmē siltuma vadītspējas koeficienta pasliktināšanos.

TERMOVATI var ekspluatēt temperatūrās no -50 līdz +100°С. Termovati raksturo augsta izturība pret cikliskām temperatūras svārstībām. Materiāls ir ugunsdrošs. Tam apogļojoties veidojas plāns izolācijas slānis, kas neļauj liesmām izplatīties dziļāk. Materiāls lēnām kvēlo un sabrūk pie 1000°С, bet pēc iznešanas no uguns tā degšana neturpinās. TERMOVATES kalpošanas laiks konstrukcijās pie ekspluatācijas temperatūras no -50°С līdz +100°С ir ne mazāk kā 50 gadi. Izmēģinājumi ir apliecinājuši, ka pašā materiālā temperatūrā no -50°С līdz +100°С nenotiek nekādas fizikāli-mehānisko raksturojumu izmaiņas.

TERMOVATES svarīgākā priekšrocība ir laba gaisa caurlaidība un mitruma pašregulācija. Tas dod iespēju sienai papildināt nepietiekamo vai savākt lieko mitrumu telpās. Tvaiku caurlaidība ir ievērojami augstāka nekā citiem siltināšanas materiāliem. Tādejādi ūdens patvaļīgās izdalīšanās no materiāla lielais ātrums nodrošina šo izstrādājumu siltumizolācijas spēju ātru atjaunošanos. TERMOVATE nepieļauj kondensāta veidošanos uz māju iekšējām sienām.

Atvērto poru struktūra nosaka TERMOVATES lieliskās skaņu izolācijas īpašības. Materiāls ir ekoloģiski drošs, un to var izmantot jebkurā celtniecības jomā.

Siltumvadītspēja W/mK 0,031
Tvaika caurlaidība mg/(m*h*Pa) 0,24
Blīvums Kg/m3 8-10
Materiāla ilgmūžība Gadi >50
Iestrādāšanas t° -50 līdz+100
Sēšanās apmērs % 10
Ugunsreakcijas klase B-s1, d0