SākumsPutustiklsPutustikla granulasIestrāde

Putustikla granulas

Iestrāde

1. PAMATNES IZVEIDOŠANA

Pirms putustikla iestrādes nepieciešams sagatavot pamatni. Drenāžas cauruli ievietot tranšejā un ar smilti nolīmeņot līdz planējuma līmenim.

2. ĢEOTEKSTILA IEKLĀŠANA

Pirms putustikla iestrādes tiek izrakta tranšeja jeb izveidots veidnis. Tad izveidotais veidnis tiek izklāts ar ģeotekstilu. Svarīgi, lai ieklājot ģeotekstilu tiktu izveidoti pārlaidumi, lai blīvējot neveidotos spraugas. Tranšejā tiek izvietoti mietiņi, lai varētu kontrolēt iestrādes dziļumu.

 

3. PUTUSTIKLA GRANULU IESTRĀDE

Putustiklu iebēršana tranšejā var notikt atklātā veidā ar ekskavatoru vai no speciāliem maisiem, kuru pacelšanai nepieciešama tehnika.

 

4. PUTUSTIKLA GRANULU IZLĪDZINĀŠANA

Iestrādāto putustiklu izlīdzina ar grābekli vai lāpstu. Tehniku materiāla līdzināšanai izmantot nav ieteicams, jo tas var palielināt materiāla patēriņu. Materiāls tiek izlīdzināts līdz nomarķētajiem augstumiem.

 

5. PUTUSTIKLA GRANULU NOBLĪVĒŠANA

Materiāla noblīvēšana notiek nelielās platībās ar nelielu vibrācijas plāksni (aptuveni 100kg, frekvence 100Hz). Pārsniedzot blīvēšanas prasības var palielināties materiāla patēriņš, kas neietekmē materiāla īpašības. Ja iestrādājamā materiāla biezums pārsniedz 30cm, tad nepieciešams to blīvēt pa kārtām.

 

6. VIRSMAS APSTRĀDE

Pēc blīvēšanas procesa beigšanas, ģeotekstils tiek nostiprināts pa malām. Lai novērstu cementa javas iesūkšanos putustiklā to blīvi pārklāj ar polietilēna plēvi. Svarīgi, lai ieklājot polietilēna plēvi tiktu izveidoti pārlaidumi.

 

GATAVS – Putustikla iestrāde ir pabeigta un virsma ir gatava tālākiem darbiem. Virsma ir gatava, lai uz tās liktu veidņus un uzsāktu betonēšanas darbus.