SākumsPutustiklsPutustikla granulasTehniskie dati

Putustikla granulas

Tehniskie dati

Produkta nosaukums

Technopor Perimeter 50

Īpašības Testa metodes Deklarētās vērtības Tipiskās vērtības
Masas blīvums EN 1097-3    150 – 190 kg/m3  170 kg/m3
Granulu forma   Neregulāras formas
Šķelto granulu procnetuālais daudzums EN 933-5   Granulas ir dabīgi šķeltas
Granulu izmēri EN 933-1    ≤ 60 mm
Granulu izmēru sadalījums EN 933-1 Izmērs

56mm

45mm

32mm

16mm

8mm

0,125mm

Skaits

100

83-95

40-70

2-10

2-8

0,5-2

Procenti

100%

90%

50%

7%

4%

1%

Ūdens absorbcija W24 EN 1097-6 C pielikums ≤ 30 % 20%
EN 1097-10  ≤ 100 mm 75mm
Ūdens saturs EN 1097-5  lietū  5 – 10 %

sauss 0,25%

Spiedes stiprība pie 10% kompresijas EN 13055-1 A pielikums
Z-23.34-1526
> 560 kPa   800 kPa
Ūdens absorbcija Z-23.34-1526   ≤ 12 Vol-% 4 Vol-%
Sasalšana/atkušana EN 52104-1

EN 13055-2 B pielikums

< 1% masass

 

Granulu blīvums EN 1097-6 270 – 320 kg/m3 300 kg/m3
Granulu drupināšanas spēks

vienai granulai

2 – 6 N/mm2 4 N/mm2
Siltumvadītspēja EN 12667

EN 12939

0,068 – 0,095 W/mK 0,08 W/mK
Ugunsreakcija DIN 4102-A1 Nedegošs A1